Chick Vs Snake
Chơi
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Turtle Quest
378 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Chick Vs Snake

25,270 số lần chơi

Thẩm định con người

9.5
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Chick loves catching worms and you need to help him fulfill this skills game by catching all the little worms. Collect the worms but avoid touching the snakes. If touch the snakes, the game comes an end. Have fun!

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 17 Aug 2012
Bình luận