Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Castel Wars New Era

749,854 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Castle Wars
Chi tiết game

Welcome to the episode 3 of the super-interesting game for one and two players. Castel Wars New Era - New era for new war with a more moderns weapons, different maps for all game modes. Play with your friend and try to survive in Mayhem mode. Zombie Mode now also has a new design and now zombies come from one direction. Have a nice game.

Đã thêm vào 18 Sep 2021
Bình luận