Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Castel Wars Middle Ages

794,255 số lần chơi

Thẩm định con người

8.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Castel Wars
Chi tiết game

Castel Wars Middle Ages - Fight with medieval weapons and equipment against your friend or defense in the zombie apocalypse. You can select the game modes and start epic war between two castles. Very fun and interesting game in pixel style and cool destruction physics.

Đã thêm vào 29 Apr 2021
Bình luận