Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Color Sort
195 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Chi tiết game

This is another awesome remake of the classic Bomberman Game. Avoid getting

near the flower monster as you destroy them. Pick up items to increase your
abilities.

Đã thêm vào 07 Jan 2007