Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Baby Hazel Backyard Party

432,406 số lần chơi

Thẩm định con người

8.7
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Today is Sunday and Baby Hazel has decided to watch her favorite T.V show. While watching the show, she got an idea of having an afternoon backyard party. So she invited friends to her house. As you know Baby Hazel is too young to make party arrangements, she requires someone to help her. Help Baby Hazel in organizing the backyard party. Take care of Baby Hazel and her friends during the party by fulfilling their needs and have fun with them.

Đã thêm vào 15 Oct 2013
Bình luận