Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Armour Clash

59,688 số lần chơi

Thẩm định con người

8.5
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Armour Clash is real time strategy tank game. Objective is to destroy the opponent base by deploying the tanks. Each tank has its own weakness and strength, selecting the right tanks at appropriate time is best way to win the battle. Good Luck!

Đã thêm vào 15 Mar 2020
Bình luận