Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Animals Blast

3,279 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

This blaster will challenge your brain and your reflexes! In this puzzle game, you must burst animals to trigger a chain reaction in order to eliminate them. You need to eliminate all animals to complete the level and pass to the next level. You have 400 levels to complete before finishing the game. In each level, you can collect stars. Complete the level as fast as possible in order to collect the maximum of stars. Will you be able to complete all levels with 3 stars? This is your challenge.

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 20 Jun 2022
Bình luận