Action Hero Creator
Chơi
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Forest Tiles
655 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Action Hero Creator

1,034,274 số lần chơi

Thẩm định con người

8.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Create an action anti-hero ready to wreak havoc. Click on the options to sort through them and click D(ark), M(edium), and L(ight) to change the colors of the options.

Đã thêm vào 21 Jul 2008
Bình luận