Chỉnh sửa kích thước màn hình
Chi tiết game

With only crates at his disposal this pirate needs your help to get some treasure.

Đã thêm vào 13 Jul 2019