Chỉnh sửa kích thước màn hình
Miêu tả:

Viewer video of massive hailstorm shows extent of damage.

Đã thêm vào 30 Oct 2021