Game trực tuyến miễn phí hàng đầu được gắn thẻ Biểu diễn nhào lộn

Chơi trò mạo hiểm trên Y8.com. Nếu bạn từng ước muốn được làm diễn viên đóng thế hay bạn thấy kinh ngạc trước những cú lướt ván hay nghiêng ô tô phi thường thì bạn sẽ thấy các trò chơi mạo hiểm trên y8 thú vị. Nhấn và chơi ngay

Sắp xếp theo:
Games đóng thế

Evel Knievel was one of the most well-known stuntman of the 20th centurary. He pioneered ramp to ramp motorcycle jumps. He also holds a world record for most broken bones with over 400 bone fractures near the end of his career. He crashed his motorcycle while doing stunts more than 20 times. Despite facing death multiple times in his career and again later in life due to long term medical injuries from prior stunts, he lived to be 69 years old. He lived a full life 30 years after his last televised stunt. However, his perspective on life was forever changed from multiple injuries and a life long list of trama induced medical problems. là một trong những diễn viên đóng thế nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ông đi tiên phong trong việc nhảy xe máy khi xuống dốc. Ông cũng giữ kỷ lục về số xương gãy vơi shown 400 lần gãy xương tính đến cuối sự nghiệp của ông.

Games that involve stunts let players experience the thrill of performing risky tricks in the virtual world where your body won't become permanently mangled from a crash. There are many games that allow players to do stunts in cars, on motorcycles, bicycles, skateboards, and even free-running like parkour. Get your adrenaline pumping by performing the most awe-inspiring stunts by playing one of the many stuntman games provided by Y8 Games.

Best Stunt Games