Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Wooden Block Blast Adventure Master

7,388 số lần chơi

Thẩm định con người

4.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

A fun puzzle game that involves eliminating blocks is Wooden Block Blast Adventure Master! You should use it to pass the time and exercise your brain. To get a high score in Wooden Block Blast Adventure Master, you must remove as many colored blocks as you can. Playing the puzzle game will become easier if you can get the hang of filling rows or columns. Several game modes to test your mettle! If you enjoy puzzle games, make sure not to miss this!

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 04 Jan 2024
Bình luận