Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

West Frontier: Sharpshooter 3D

8,905 số lần chơi

Thẩm định con người

7.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

West Frontier: Sharpshooter 3D is an epic shooter game where you need to kill all the enemies to win. Become a sniper in this western-style game to check your shooting skills. Buy new upgrades in the game shop to increase the power of the weapon. Play the West Frontier: Sharpshooter 3D shooter game at Y8 now and have fun.

Đã thêm vào 22 Jun 2024
Bình luận