Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Toddie White Gothic

12,854 số lần chơi

Thẩm định con người

9.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to "Toddie White Gothic" where spooky meets adorable! In this enchanting game, you get to dress up Toddie, our cute toddler protagonist, in a white gothic-themed ensemble that's both spooky and classy. Explore a treasure trove of eerie yet charming fashion pieces, from lace-trimmed dresses to miniature top hats adorned with tiny horns. With a palette of ghostly whites at your fingertips, unleash your creativity to craft the perfect outfit for Toddie's gothic adventure. Whether it's a playful romp through a haunted mansion or a stylish stroll through a moonlit graveyard, Toddie will be the epitome of spooky cuteness in "Toddie White Gothic"!

Nhà phát triển: Y8 Studio
Đã thêm vào 08 Jun 2024
Chụp màn hình trò chơi của Người chơi
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn mà không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Screenshot
Bình luận