Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

The Penjikent Creature

10,006 số lần chơi

Thẩm định con người

9.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to the spine-chilling world of “The Penjikent Creature,” a short first-person 3D horror game that pays homage to the retro aesthetic of the PS1 era. Prepare to immerse yourself in a haunting experience filled with dread and suspense. Enjoy playing this horror game here at Y8.com!

Đã thêm vào 28 Mar 2024
Bình luận