Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Tennis Masters

751,297 số lần chơi

Thẩm định con người

7.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to Tennis Masters, cool sport 2D game with beautiful graphics and interesting gameplay. You can play against the computer, or against a friend in 2 player mode! Collect power-ups and funny transformations. Use tennis racket to hit the ball from your side and collect bonus items. Have a nice game!

Loại: Game Thể thao
Đã thêm vào 10 Dec 2020
Bình luận