Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Sliding Gems

1,311 số lần chơi

Thẩm định con người

8.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Embark on an enchanting journey of matching gems! Dive into a realm filled with shimmering jewels, tactical maneuvers, and irresistible puzzle trials. Slide and place vibrant gems to unveil newfound powers. Confront challenges with diverse boosters to overcome obstacles and achieve higher scores. Enjoy playing this puzzle block game here at Y8.com!

Đã thêm vào 28 Jun 2024
Bình luận