Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Shooting Star Battleship

1,929 số lần chơi

Thẩm định con người

8.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Shooting Star Battleship - Awesome 2D game with arcade and shoot em up gameplay. Super adventure game with pixel art and endless space. Shoot enemies and collect coins and bonuses to upgrade your spaceship. Avoid dangerous asteroids or shoot them all to survive. Have a nice game.

Đã thêm vào 18 May 2022
Bình luận