Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Run Bimboo Run

6,363 số lần chơi

Thẩm định con người

8.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Run Bimboo Run is a fun game of running Santa with unlimited fun and joy. In this game, you have to collect as many as stars you can and get a high score. Can you help Bimboo the Santa to do it? Let Bimboo run and jump to collect stars, gifts, bonus points, power and avoid collision with TNT bomb, bonfire and rock. Don't let Bimboo miss to catch gifts, star bag, life and obviously stars. Once Bimboo gets hit with TNT, bornfire and rock, it will lose one life. Try to achieve more scores each time!! Enjoy playing Run Bimboo Run game here at Y8.com!

ITEMS TO COLLECT
- Star : +1 point
- Blue Gift : +3 points
- Green Gift : +5 points
- Pink Gift : +10 points
- Star bag : +100 points (which is a bonus)
- Power : Free Run
- Life : +1 Life

ITEMS TO AVOID
- TNT bomb : -1 life
- Bonfire : -1 life
- Rock : -1 life

Đã thêm vào 22 Nov 2020
Bình luận