Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Pet Simulator

1,323 số lần chơi

Thẩm định con người

5.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

You are the owner of the pet store! Earn as much money as possible, satisfy all visitors! Try to catch all the animals! This is an easy and relaxing game in which you are the owner of a pet store! Positive and beautiful graphics, meditative gameplay. Grow food, feed animals, build new enclosures, sell animals to buyers. Your goal is to earn as much money as possible, for this try to grow and sell as many animals as possible. Have a good game!

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 25 Mar 2024
Bình luận