Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

My Cute Puppy Grooming 3D

6,363 số lần chơi

Thẩm định con người

8.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to the world of virtual pet games, everyone! The cutest virtual dog around, my virtual pet dog Louie the pug is the newest member of the virtual pet aristocracy. Adopt this virtual puppy dog right away, and each time you see him, let him brighten your day. It is not a talking dog, Louie the Pug. He's a virtual puppy dog who will be cool and put his tongue out. You don't cross paths with virtual pugs every day, like in My Virtual Pet Dog Louie the Pug game. Now is the perfect time to seize your new virtual best friend!

Đã thêm vào 15 Apr 2024
Bình luận