Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Knife Spin

17,703 số lần chơi

Thẩm định con người

9.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Knife Spin is a challenging game, hit the boards with the knife, time your hits and reach the highest levels! You can find the two game modes, classic and endless. Select any one you want and solve the exciting tasks to reach the target number of knives. Slash the fruits to have yummy treat.

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 08 Oct 2019
Bình luận