Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Kids Secrets: Coloring Book

7,830 số lần chơi

Thẩm định con người

9.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Introducing a fun Coloring Game for kids! This app comes with 15 cute pictures and three brushes - pencil, paintbrush, and bucket fill. With a palette of 120 colors, kids can enjoy a simple and enjoyable coloring experience. The user-friendly interface makes it easy for parents to save or share their child’s creations. It’s a perfect way to spark creativity in young minds in the digital world.

Loại: Game Kỹ năng
Nhà phát triển: Fun Best Games
Đã thêm vào 31 Mar 2024
Bình luận