Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Jeff the Killer vs Slendrina

102,657 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

You are Slendrina and you got bored from Jeff the killer fame. As humans can't stop him, you must! Take his lovely photos, 8 of them and kill him! Will appear from nowhere different evil creatures, who are eager to kill you. Use knife to defend yourself. Good Luck!

Nhà phát triển: poison7797
Đã thêm vào 17 May 2019
Bình luận