Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Invasion Crush

6,138 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Invasion Crush is a classic breakout game with different types of bricks and challenging levels. 2x Brick needs to be hit 2 times where as ‘Shoot Brick’ can be eliminated by shooting only and if ball hits ‘Shoot Brick’, the ball will be destroyed. ‘Extra Ball Brick’ gives you an extra ball. Eliminate all the bricks to complete a level. Complete each level within 5 minutes. Handle the paddle with the help of mouse or finger tip. Have fun playing this game here at Y8.com!

Đã thêm vào 09 Sep 2021
Bình luận