Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Hospital Werewolf Emergency

4,368 số lần chơi

Thẩm định con người

7.9
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

In "Hospital Werewolf Emergency," players find themselves in the heart of a supernatural medical drama as they rush to the aid of a werewolf injured in an accident. As a skilled doctor, your task is to provide urgent care and first aid to the furry patient, nursing them back to health with a variety of medical tools and treatments. Once stabilized, the fun takes a playful twist as you embark on a whimsical journey to dress up your grateful werewolf in a range of stylish outfits, showcasing your fashion flair and creativity. Can you save the day and make your werewolf patient the talk of the town with their new look?

Nhà phát triển: Y8 Studio
Đã thêm vào 13 May 2024
Chụp màn hình trò chơi của Người chơi
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn mà không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Screenshot
Bình luận