Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Hexa Blocks

13,161 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Hexa Blocks is a HTML5 tetris style puzzle game, simple and addictive block puzzle game. There is 2 game mode in this game: Level: Your mission is to reach target score without run out of moves, then next level will be unlocked. The higher the level, the harder it will be. Endless: Fill the grid lines as much as possible and reach high-score!

Đã thêm vào 11 Jan 2019
Bình luận