Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Emma Heart Valve Surgery

38,482 số lần chơi

Thẩm định con người

7.5
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Emma has a valvular heart disease an she needs surgery as soon as possible. Perform the very delicate procedure called an open heart surgery where you need to replace the valve of the heart so it can function well. The surgery is hard and very risky so you need to focus and do it perfectly. After the surgery dress her up so she can have a full recovery.

Đã thêm vào 23 Jul 2022
Bình luận