Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Dungeon Wayfarer

8,084 số lần chơi

Thẩm định con người

9.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Dungeon Wayfarer is a 3D first-person roguelike RPG game demo with simple pixel art visuals and minimalistic UI without much in-game menus. The game features random generated 3D dungeons, pick-ups, random enemies, light RPG elements, auto map, permadeath and simplistic turn-based gameplay with reaction based combat system. The future version is planned to be more random, more unpredictable, having more content and having better pixel art visuals and game mechanics.

Đã thêm vào 15 Jul 2020
Bình luận