Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Dragon and Crystal Grotto

2,890 số lần chơi

Thẩm định con người

4.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Help the hero overcome the obstacles in Dragon and Crystal Grotto. You can jump by tapping the screen. When you take a recovery item, the health gauge will be restored. You can shoot the flame by taking the orange item. The game is over when you take damage 6 times. Enjoy playing this game here at Y8.com!

Đã thêm vào 19 Jun 2022
Bình luận