Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Do Dragons Exist

24,805 số lần chơi

Thẩm định con người

5.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Do Dragons Exist is a 2D arcade game with match 3 evolution gameplay. You need to collect the same animals to get a new one. Use the mouse to move your hero and avoid dangerous enemies. Play this arcade game and try to become the strongest player. Have fun.

Đã thêm vào 05 Oct 2023
Bình luận