Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Christmas Klondike Solitaire

7,405 số lần chơi

Thẩm định con người

6.7
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Christmas Klondike Solitaire is the well-known card sorting puzzle game for a single player. Build suit piles in ascending order, from Ace to King. Re-arrange face-up cards in descending order and alternating colors.

Đã thêm vào 23 Dec 2019
Bình luận