Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Car Wash For Kids

6,087 số lần chơi

Thẩm định con người

8.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Car Wash For Kids is a fun simulator game where you need to clear and repair the car. Use various tools to wash the car. Play the car simulator game and drive a car in the first person. Play the Car Wash For Kids game on Y8 and have fun.

Đã thêm vào 07 Mar 2024
Bình luận