Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Blonde Sofia: The Vet

26,929 số lần chơi

Thẩm định con người

9.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

"Blonde Sofia the Vet" invites players into the heartwarming world of animal care and fashion fun. Meet Sofia, a compassionate young girl with a keen eye for style. When she encounters a cat in need at the park near her home, it's up to players to step into the role of the veterinarian and provide the necessary medical care to nurse the cat back to health. From administering treatments to dressing wounds, every step is crucial in ensuring the cat's recovery. But the adventure doesn't end there! Once the furry friend is feeling better, players can indulge their creativity by dressing up both the cat and Sofia in a variety of adorable outfits and accessories. Join Sofia on this heartening journey of compassion, care, and fashion flair in "Blonde Sofia the Vet."

Nhà phát triển: Y8 Studio
Đã thêm vào 22 May 2024
Chụp màn hình trò chơi của Người chơi
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn mà không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Screenshot
Bình luận