Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Baby Cathy Ep39 Raising Crops

2,353 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

"Baby Cathy Ep39: Raising Crops" invites players into an exciting agricultural adventure as they join Cathy in learning the ropes of farming. In this latest installment of the beloved Baby Cathy series, players guide Cathy through the process of planting and nurturing crops, all while donning comfortable and practical attire chosen by the player. From sowing seeds to watering and weeding, players will engage in every aspect of crop cultivation alongside Cathy. But the challenge doesn't end there – players must also teach Cathy how to craft and deploy scarecrows to ward off pesky crows intent on feasting on the precious crops. Dive into the heartwarming world of "Baby Cathy Ep39: Raising Crops" and discover the joy of farming with Cathy!

Nhà phát triển: Y8 Studio
Đã thêm vào 25 Apr 2024
Chụp màn hình trò chơi của Người chơi
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn mà không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Screenshot
Bình luận