Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện
Valley Girl (1983)

Valley Girl (1983)

Đã xem số lần 3,948

Thẩm định con người

9.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Miêu tả:

Julie, a girl from the valley, meets Randy, a punk from the city. They are from different worlds and find love. Somehow they need to stay together in spite of her trendy, shallow friends.

Bình luận