Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện
Girl Flawlessly Executes Mid-Air One Arm Handstand

Girl Flawlessly Executes Mid-Air One Arm Handstand

Đã xem số lần 19

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Miêu tả:

This woman exhibited her extraordinary acrobatic abilities while performing a handstand mid-air on her partner's hand. She firmly gripped her partner's hand and completed the one-arm handstand while upside down.

Bình luận