Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện
Expert Pool Player Makes Heart

Expert Pool Player Makes Heart

Đã xem số lần 121

Thẩm định con người

8.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Miêu tả:

This talented pool player performed a cue ball trick shot while the other balls were arranged in the shape of an unfinished heart. The cue ball was hit in such a way that it struck and replaced a red ball, resulting in two complete hearts.

Bình luận