Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện
Afghan Soldiers in Combat

Afghan Soldiers in Combat

Đã xem số lần 1,999

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Miêu tả:

By early 2014, Afghan security forces were largely operating independently, with only specialist support from ISAF. In April, Afghan troops in Sangin were taking back Helmand on their own in heavy battles with the Taliban.

Bình luận