Hoạt hình Technology

Xem video trình diễn công nghệ với tiềm năng phá vỡ các ngành công nghiệp lớn. Có thể thu hoạch nước từ không khí? Xem các nhà sản xuất công nghệ thể hiện những phát minh đáng kinh ngạc của họ

Sắp xếp theo: