Adjust game screen size

Chơi trò chơi miễn phí The Fast and the Phineas

776 KB Played 5,153,704 times
Điều khiển game:
  •  :
     Drive
     Boost
  •  :
     Drive
     Boost

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bạn có thích trò chơi này Không
88.23%
MIêU Tả:

Join Phineas and Ferb as they design and build the world's greatest race car, then race it around the track. Race against the computer or against a friend in 2 player mode.

BìNH LUậNSpinner