Game trực tuyến miễn phí hàng đầu được gắn thẻ Xúc xắc

Chơi các trò chơi xúc xắc trên Y8.com. Dùng một cái xúc xắc của trò chơi cổ điển để xoay theo cách của bạn và dành chiến thắng trong nhiều game dùng xúc xắc khác. Một vài ví dụ về game như thế như là Ludo, Snakes & Ladders, Monopoly, Yahtzee, và nhiều game khác. Sử dụng xúc xắc trong game là thêm một yếu tố ngẫu nhiên thú vị cho trò chơi. Nó rất hữu ích trong các trò chơi bàn trong các video game trước đây và vẫn hữu ích trong các game hiện đại ngày nay.

Xem tất cả thẻ gắn