GAME PHòNG THủ

Chơi game phòng thủ trên Y8.com. Ngồi yên và cố gắng hết mức có thể để bảo vệ căn cứ hay nhà của bạn. Bắn hạ từng đám kẻ thù và zombie trong những trò chơi như Epic War và Battle Gear chỉ có tại Y8.com