Game Game quảng cáo

Advergames kết hợp quảng cáo và trò chơi. Chúng là một công cụ tiếp thị để đưa các thương hiệu sản phẩm tới các đối tượng mới như các game thủ trực tuyến. Mặc dù ít phổ biến hơn trước đây, nhưng thật thú vị khi xem các chiến dịch tiếp thị có ảnh hưởng đến các trò chơi lịch sử như thế nào.

Sắp xếp theo: