Hoạt hình Politic

Xem các vị tổng thống và ứng cử viên chính trị nổi tiếng đưa ra những bài diễn văn trước công chúng. Cố gắng phát hiện các chiến lược mà họ sử dụng để gây ảnh hưởng đến dư luận công khai đối với một chiến dịch nhất định

Sắp xếp theo: