Hoạt hình Medical Technology

Bộ sưu tập các video thể hiện công nghệ được sử dụng trong y học. Nghiên cứu về khoa học áp dụng để cứu sống các bệnh nhân

Sắp xếp theo: