Hoạt hình Holiday Commercial

Tìm hiểu cách thức các công ty lớn bán sản phẩm của họ trong suốt kỳ nghỉ lễ như thế nào bằng cách xem những video quảng cáo kỳ nghỉ này. Bộ sưu tập video này từ Y8 Games cũng bao gồm các video tiếp thị từ thiện. Đây là những ví dụ tuyệt vời để hiểu chiến lược phía sau việc tiếp thị kỳ nghỉ,

Sắp xếp theo: