Adjust game screen size

Chơi trò chơi miễn phí Whack Your Soul Mate

1.62 MB Played 16,844,369 times
Điều khiển game:
  •  Interact

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bạn có thích trò chơi này Không
82.75%
MIêU Tả:

How will your soul mate meet his or her untimely end? Will she fall from balloons to an untimely death, or will he be beaten by boxing gloves? Find out each special end.

BìNH LUậNSpinner