Adjust game screen size

Chơi trò chơi miễn phí Tic-Tac-Toe Planets

640 KB Played 1,902 times
Điều khiển game:
  •  Interact

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bạn có thích trò chơi này Không
81.0%
MIêU Tả:

Tic-tac-toe Planets is a puzzle game for two players, who take turns for marking the match of 3 one by one in a 3×3 grid. The player who succeeds in placing three of their items in a horizontal, vertical, or diagonal row wins the game.

BìNH LUậNSpinner