Adjust game screen size

Chơi trò chơi miễn phí Spiderman Combo Biker

856 KB Played 125,572 times
Điều khiển game:
  •  Drive
     Switch
     
     To do stunts

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bạn có thích trò chơi này Không
80.52%
MIêU Tả:

The mini spider man decided to face this challenge with a crazy bike ride. To help him, jump as high as you can and generate scoring points to advance to the next stages, attention but be careful not to get carried away.

BìNH LUậNSpinner